سبد خرید

اطلاعیه نمایندگان

دریافت خسارت

تخفیفات

آموزش

گارانتی

باشگاه مشتریان

ویدئوهای آموزش

دفتر تلفن

سوابق کارمندان

اخبار :


کد خبر :

93

منبع خبر :

روابط عمومی لاستیک دنا

تعداد بازدید :

888

تاریخ ثبت خبر :

16 تیر 1394

گروه کوه نوردی کارخانه لاستیک دنا در تاریخ 21الی94.3.22 ساعت 7 صبح از جلودرب کارخانه سوارماشین شدن ودرساعت 12 ظهردرمنطقه چشمه میشی ازماشین پیاده شده وپس از طی مسافتی پاییین دامنه کوه رسیدن وشروع به صعود کردن وپس از 3 ساعت صعود به کنارچشمه (سی چونی) رسیده وجهت استراحت.نمازوخوردن نهارتوقف کردن ودر ساعت 16 شروع به ادامه صعود کرده و پس از 2 ساعت به پناگاه رسیدن و در آنجاه استراحت کرده وفردا صبح ساعت 5 گروه آماده صعود قله شدن و در ساعت 6 شروع به صعود کردن و پس از طی1.5 ساعت پیاده روی در ساعت 7.30 در روی قله حوض دال پس از بجا آوردن شکرخدا شروع به خواندن سرود ملی ایران کردن وپس از خوردن صبحانه شروع به پایین آمدن کرده وطی 1 ساعت به پناگاه رسیدن وبعدازجمع آوری تجهیزات شروع به پایین آمدن از کوه کردن وطی 3ساعت در ساعت 12 ظهربه دامنه رسیدن وسوارماشین شدن و جهت خوردن نهاروخواندن نمازبه شهرستان سی سخت رفته و ساعت 16 به سمت شیراز حرکت کرده ودر ساعت 20.30 به جلودرب کارخانه رسیدن. نام سرپرست گروه : سید محمود کدخدا تعداد افراد شرکت کننده : 15 نفر 1: سید محمود کدخدا 2: احمد صیادی 3: مهرداد راستین 4: محمدعلی صفاری 5: خلیل صفاری 6: موسی جهادی 7: سید مسعود موسوی 8: سید مصطفی موسوی 9: ابراهیم حیدری 10: فرزاد همتیان پور 11: حاج صمد صاحبی 12: یدا... صاحبی 13: مرتضی پورجمشید 14: رضا خواجه اختران 15: محمد قدسی.

کلیه حقوق این سایت متعلق به لاستیک دنا می باشد | طراحی سایت بتا نت