سبد خرید

اطلاعیه نمایندگان

دریافت خسارت

تخفیفات

آموزش

گارانتی

باشگاه مشتریان

ویدئوهای آموزش

دفتر تلفن

سوابق کارمندان

اطلاعیه نمایندگان :

نام اطلاعیه :

 اعلام سبد دوره اول 1394-1395 

قیمت :

 204,205,505 تومان 


نظر داده شد توسط :

ali

نام اطلاعیه :

 سبد دوره اول95-1394 

قیمت :

 204,205,505 تومان 


ﺳﺒﺪ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ۵۹-۴۹۳۱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻧﺎ  ۱۰۰۹۰۷۲۸۱۶۰۱۰

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺒﺎ:

۱۰۰۹۰۷۲۸۱۶۰۱۰۰۰۰۰۰۰۷۱۰۷۲ IR

 

 

 

 

 

ﺳﺒﺪ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ۴۹-۳۹۳۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﺑﻨﺎﻡ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ: ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺷﻌﺮﺍ  ﻭ

 

ﺷﺮ ﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻻﺳﺘﻴﻚ ﺩﻧﺎ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﺍﻭﮊﻧﺪ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(﷼)TOTAL

 

(﷼)PRICE

 

ﺗﻌﺪﺍﺩ

 

 

Bias Tire Size

ﮐﺪ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,325,000

 

ﺍﻫﺪﺍﺋﯽ

 

2

UTN

18P

TB 1200-24

111729

4,875,000

 

ﺍﻫﺪﺍﺋﯽ

 

2

KMN

14P

TB 900-20

111217

4,875,000

 

ﺍﻫﺪﺍﺋﯽ

 

2

ULN

14P

TB 900-20

111247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,744,000

 

8,372,000

 

2

KMN

18P

TB 1200-24

111719

25,116,000

 

8,372,000

 

3

UTN

18P

TB 1200-24

111729

16,744,000

 

8,372,000

 

2

MTN

18P

TB 1200-24

111769

16,744,000

 

8,372,000

 

2

ULN

18P

TB 1200-24

111749

11,310,000

 

1,131,000

 

10

MRC

10P

LT 650-14

112145

3,338,000

 

1,669,000

 

2

MRN

10P

LT 650-16

112205

19,480,000

 

1,948,000

 

10

MRN

10P

LT 700-16

112255

3,896,000

 

1,948,000

 

2

UTN

10P

LT 700-16

112265

5,020,000

 

2,510,000

 

2

MRN

LT 750-16 14P

112307

10,040,000

 

2,510,000

 

4

ULN

14P

LT 750-16

112327

3,700,000

 

1,850,000

 

2

FSL

10P

AG 750-16

110077

6,026,000

 

3,013,000

 

2

MRN

14P

LT 825-16

112357

12,052,000

 

3,013,000

 

4

ULN

14P

LT 825-16

112377

2,628,000

 

657,000

 

4

SKHX

4P

PSS 560-13

113002

7,800,000

 

780,000

 

10

SKHX

6P

PSS 590-13

113043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160,638,000

 

 

 

61

TIRE TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(﷼)TOTAL

 

(﷼)PRICE

 

ﺗﻌﺪﺍﺩ

 

 

TUBE SIZE

ﮐﺪ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,780,000

 

778,000

 

10

TR78

11/1200-24

 

211749

4,152,000

 

346,000

 

12

JS75

650/700-16

 

212289

3,600,000

 

360,000

 

10

TR77

825/750-16

 

212400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,532,000

 

 

 

32

TUBE TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(﷼)TOTAL

 

(﷼)PRICE

 

ﺗﻌﺪﺍﺩ

 

 

FLAP SIZE

ﮐﺪ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,182,500

 

236,500

 

5

 

 

 

24R

311259

1,000,000

 

200,000

 

5

 

 

 

20R

311109

1,290,000

 

129,000

 

10

 

 

 

16LX

312009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,472,500

 

 

 

20

FLAP TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(﷼)TOTAL

 

(﷼)PRICE

 

ﺗﻌﺪﺍﺩ

STEEL BELT Tire Size

ﮐﺪ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,808,000

 

904,000

 

2

175/60 R13 P2000

610033

1,702,000

 

851,000

 

2

F6000

165/65 R13

610021

2,230,000

 

1,115,000

 

2

185/65 R14 D4000

610034

1,962,000

 

981,000

 

2

P2000  LW

175/70 R13

610026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,702,000

 

 

 

8

STEEL BELT TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻓﻜﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﻧﺎ:

 

 

187,344,500

 

ﺟﻤﻊ(﷼)

 

 

 

 

16,861,005

 

ﻋﻮﺍﺭﺽ ۹%

 

 

071-37420077

 

 

204,205,505

 

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ(﷼)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر داده شد توسط :

ali

ششششششششششششششششششششششششششششششششششش

نظر داده شد توسط :

reza

rezarezarezarezarezarezareza
  • 1
  •  

کلیه حقوق این سایت متعلق به لاستیک دنا می باشد | طراحی سایت بتا نت