سبد خرید

اطلاعیه نمایندگان

دریافت خسارت

تخفیفات

آموزش

گارانتی

باشگاه مشتریان

ویدئوهای آموزش

دفتر تلفن

سوابق کارمندان

نمایندگی های لاستیک دنا

توضیحات

  • item
  • item
  • item
  • item
  • item
  • item
  • item

نام نمایندگی : 5530120 محمد علی چیذری

ایمیل نمایندگی :

dena.tire94@gmail.com

شماره تماس :

0912-1988701

تاریخ تایید نمایندگی :

10 بهمن 1394

نام نمایندگی : 5535037 محمد رضا چراغی

ایمیل نمایندگی :

dena.tire94@gmail.com

شماره تماس :

0912-1168788

تاریخ تایید نمایندگی :

10 بهمن 1394

نام نمایندگی : 5535010 بابک جعفری

ایمیل نمایندگی :

dena.tire94@gmail.com

شماره تماس :

0912-1199247

تاریخ تایید نمایندگی :

10 بهمن 1394

نام نمایندگی : 5530014 اسماعیل جعفری

ایمیل نمایندگی :

dena.tire94@gmail.com

شماره تماس :

0912-1126909

تاریخ تایید نمایندگی :

10 بهمن 1394

نام نمایندگی : 5530084 یوسف پورخورسند

ایمیل نمایندگی :

dena.tire94@gmail.com

شماره تماس :

0912-3717339

تاریخ تایید نمایندگی :

10 بهمن 1394

نام نمایندگی : 5536002 حوریه پورانی صوفیان

ایمیل نمایندگی :

dena.tire94@gmail.com

شماره تماس :

0912-1155763

تاریخ تایید نمایندگی :

10 بهمن 1394

نام نمایندگی : 5535096 جواد پاک تبار

ایمیل نمایندگی :

dena.tire94@gmail.com

شماره تماس :

0912-1246085

تاریخ تایید نمایندگی :

10 بهمن 1394

نام نمایندگی : 5535040 حسین بهزادی صوفیانی

ایمیل نمایندگی :

dena.tire94@gmail.com

شماره تماس :

0912-1201883

تاریخ تایید نمایندگی :

10 بهمن 1394

نام نمایندگی : 5536001 نصرت الله بهرامی

ایمیل نمایندگی :

dena.tire94@gmail.com

شماره تماس :

0912-1465261

تاریخ تایید نمایندگی :

10 بهمن 1394

نام نمایندگی : 5530066 سلیمان بهرام بحری

ایمیل نمایندگی :

dena.tire94@gmail.com

شماره تماس :

0912-1219850

تاریخ تایید نمایندگی :

10 بهمن 1394

کلیه حقوق این سایت متعلق به لاستیک دنا می باشد | طراحی سایت بتا نت